| |     ћирилица | english  
Naslovna
PRIKUPLJANJE HUMANITARNE POMOĆI ZA NASTRADALE U POPLAVAMA ŠIROM SRBIJE

(za holandski kliknite OVDE)

 

Poštovani građani,

Obaveštavamo vas da je u Holandiji u toku velika akcija prikupljanja humanitarne pomoći za nastradale u poplavama širom Srbije.

Imajući u vidu da slede detaljne informacije o svim načinima prikupljanja humanitarne pomoći, uplatama u novcu i donacijama u robi, načinima pakovanja i otpremanja u R.Srbiju, želimo KAO NAJVAŽNIJE DA ISTAKNEMO:

1. Novčana sredstva možete uplatiti na poseban račun Ambasade Republike Srbije u Hagu, otvoren isključivo za pomoć žrtvama poplava, sa koga se sredstva transferišu direktno na račun Vlade R.Srbije otvoren u ove svrhe, ali bez plaćanja bankarskih taksi za transfer novca van EU. Na ovaj način niko od donatora nije izložen nikakvim dodatnim troškovima prilikom uplate.


Broj računa: 0319824969
IBAN: NL29DEUT0319824969
BIC: DEUTNL2N

Vlasnik računa:
Embassy of the Republic of Serbia
Burgemeester van Karnebeeklaan 19,
2585 BA Den Haag

2. U Ambasadi R.Srbije u Hagu prikuplja se humanitarna pomoć u robi, Burgemeester van Karnebeeklaan 19, 2585 BA Den Haag, tel. 070 36 32 302. U saradnji sa kompanijom „Air Serbia“, do sada smo dostavili 12 tona pomoći prikupljene u Ambasadi i nastavljamo dalje.

  

S obzirom da zbog avionskog prevoza sva pomoć mora da bude sortirana i spakovana u skladu sa instrukcijama ove kompanije (precizna uputstva su postavljena u nastavku), apelujemo da onaj ko je u mogućnosti pomoć sortira i spakuje na navedeni način.

Skrećemo pažnju i na apel Crvenog krsta Srbije da se trenutno ne upućuje pomoć u odeći, jer su prioriteti druge vrste potrepština i za odeću više nema ni dovoljnog magacinskog prostora u CK Srbije. Molimo imajte ovo u vidu prilikom vaših donacija.

Takođe, svaka pomoć u vidu čvrstih kartonskih kutija I RUKU KOJE BI BILE SPREMNE DA POMOGNU U PAKOVANJU je više nego dobrodošla. Javite nam se na telefon Ambasade.

3. Zahvaljujući aviokompaniji Air Serbia, pomoć se besplatno transportuje avionima ove kompanije.

4. U cilju što brže otpreme prikupljene pomoći, molimo da se javite Ambasadi ukoliko ste u mogućnosti da, kao svoj doprinos ovoj akciji, obezbedite besplatan prevoz prikupljene pomoći kamionima (šleperima).

SLEDE DETALjNA UPUTSTVA O SVIM NAČINIMA PRIKUPLjANjA HUMANITARNE POMOĆI - UPLATAMA U NOVCU I DONACIJAMA U ROBI, NAČINIMA PAKOVANjA I OTPREMANjA POMOĆI U R.SRBIJU

I UPLATA NOVČANE POMOĆI

Skrećemo pažnju da je uplata novčane pomoći u ovom trenutku najbrži i najefikasniji vid pomoći.

Novčana pomoć se može uplatiti na više načina:

1. Kao što smo već posebno istakli, Ambasada Republike Srbije u Hagu je otvorila poseban račun u Holandiji za pomoć ugroženima od poplava, sa koga će sredstva biti transferisana direktno na račun Vlade Republike Srbije otvoren u ovu svrhu, bez plaćanja bankarskih taksi za transfer novca van EU.

1.a) U Ambasadi R.Srbije u hagu možete donirati finansijska sredstva i u gotovini.

Postoje i drugi načini uplate novčane pomoći, a to su:

2. Svi koji žele da izvrše direktnu uplatu na navedeni račun Vlade Republike Srbije, otvoren za pomoć ugroženima od poplava, neophodne informacije mogu pronaći OVDE.

3. Uplata novčane pomoći moguća je i putem PayPal servisa na floodrelief@gov.rs. Račun pripada Ambasadi Republike Srbije u Briselu, odakle se novac takođe direktno prebacuje na navedeni račun Vlade Republike Srbije. Instrukcije za uplatu

4. Obaveštavamo i da je Crveni krst Holandije otvorio poseban žiro račun pod brojem 6251 za uplatu novčane pomoći nastradalima od poplava u R.Srbiji i Bosni i Hercegovini.

5. Crveni krst Holandije je otvorio i SMS liniju, humanitarni broj 4333 za slanje pomoći za R.Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Vrednost svake poruke je 2 EUR.


II HUMANITARNA POMOĆ U ROBI

Humanitarna pomoć u robi se trenutno prikuplja na sledećim lokacijama:

1. Ambasada Srbije u Hagu, Burgemeester van Karnebeeklaan 19, 2585 BA Den Haag, tel. 070 36 32 302;

2. Crkva Svetog Nikole u Zandamu, Stationstraat 13, 1506 DA Zaandam; svakim radnim danom od 18,00 do 22,00 i nedeljom od 10,00 do 20,00; tel. 06/546-81-310 (Rada Lazić);

3. Parohija Svete Trojice u Roterdamu, Lede 121, 3075 HH Rotterdam, sreda (19.00-21.00) i nedelja (09,00-14,00); tel 06/482-63-978 (Aleksandra);

4. Parohija Svetog Save u Nijmehenu, Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen; svakog dana od 14,00 do 18,00; tel. 06/452-82-618 (Goran Živanović);

5. Parohija Rođenja Presvete Bogorodice u Emenu, Midennweg OZ 5, 7881 XG Emer-Compascuum, termini po dogovoru;

6. Breda - SiDra vof Goeseelsstraat 9, 4817 MV Breda; termini po dogovoru; Jelena Vasilić-Milisavljević (06/288-82-336);

7. Utreht - Draaiweg 44; 06/497-35-511 (Jelena Vulević) i 06/49-80-61-79 (Milena Babović)

AŽURIRANI SPISAK NAJNEOPHODNIJE HUMANITARNE POMOĆI koji su sačinili Sektor za vanredne situacije MUP R. Srbije, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Crveni krst Srbije možete naći OVDE.

Prikupljenu pomoć je neophodno sortirati po vrsti. Takođe, Ministarstvo poljoprivrede R.Srbije je obavestilo da je, u cilju bržeg obavljanja fitosanitarne inspekcije na graničnim prelazima prilikom slanja humanitarne pomoći u hranu, neophodno odvojeno pakovati hranu biljnog i odvojeno hranu životinjskog porekla i odvojeno precizirati njihovu težinu.

Radi što brže pripreme za slanje, molimo da, ukoliko ste u mogućnosti, svu pomoć dostavljate upakovanu u kutije sa specifikacijom robe (npr. hrana, voda, higijena, pelene itd.).

Crveni krst apeluje da se za sada ne dostavlja odeća, jer su prioriteti druge vrste potrepština i za odeću više nema ni dovoljnog magacinskog prostora u CK Srbije. Molimo imajte ovo u vidu prilikom vaših donacija.

DONACIJE LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA

Ministarstvo zdravlja obaveštava da se ne mogu prihvatati donacije od fizičkih lica u vidu lekova i medicinskih sredstava koje lično donose, a radi zaštite zdravlja pacijenata, jer nije poznato na koji način su lekovi nabavljani i u kojim uslovima su čuvani.

Sva pravna i fizička lica, koja žele da doniraju lekove, medicinska i druga sredstva koja su registrovana u Republici Srbiji, mogu preko proizvođača ili veleprodaja da izvrše donaciju centralnoj apoteci Kliničkog centra Srbije, koja dalje vrši raspodelu. U slučaju donacije neregistrovanih lekova, uvoz donacije vrši se na osnovu odobrenja Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Listu neophodnih lekova, kao i odgovarajuće informacije s tim u vezi možete naći u Uputstvu potencijalnim donatorima lekova, medicinskih i drugih sredstava, koje je objavilo ovo Ministarstvo.

Uz ljubaznu pomoć doktora u Holandiji, prijatelja ove Ambasade, uspeli smo da dođemo do podataka koji su to lekovi u Holandiji koji odgovaraju lekovima sa spiska na srpskom i takav Spisak lekova koji se mogu pronaći u holandskim apotekama možete preuzeti OVDE.

Skrećemo pažnju svima onima koji su u mogućnosti da preko proizvođača i veleprodaja obezbede donacije lekova, da je neophodno pripremiti specifikaciju koja sadrži generičko i komercijalno ime leka, farmaceutski oblik, jačinu ili koncentraciju, zemlju porekla, proizvođača, tačne količine i rokove trajanja (ne prihvataju se lekovi kojima rok trajanja ističe za manje od 6 meseci), a kako bi nadležni organi u R.Srbiji mogli da utvrde da li je određeni lek registrovan u R.Srbiji ili ne, od čega zavise i uvozne procedure. Što se medicinskih sredstava tiče, potrebna su njihova tačna imena i imena proizvođača. Sve dodatne informacije nalaze se u gore navedenom Uputstvu Ministarstva zdravlja.
 

III PREVOZ HUMANITARNE POMOĆI U SRBIJU

Uprava carina preduzela je sve mere da ne dolazi do zadržavanja humanitarne pomoći i maksimalno je pojednostavila proceduru.

1. SPECIFIKACIJA

Kako bi se procedura ubrzala, neophodno je sačiniti što je moguće detaljniju specifikaciju robe koja se prevozi. To će olakšati postupak prijavljivanja na graničnim prelazima, kao i identifikaciju robe za koju je potrebna saglasnost neke inpekcijske službe. Na specifikaciji je potrebno naglasiti i ko šalje i ko prima humanitarnu pomoć, što ubrzava obradu carinskog dokumenta po kome se ta roba upućuje sa graničnog prelaza do odredišta. Ukoliko nema nikakvih podataka, roba će biti upućena na Carinski terminal u Beogradu. Više informacija možete naći na veb sajtu Uprave carina.

2. POTVRDA AMBASADE O HUMANITARNOJ POMOĆI

Za svaki prevoz humanitarne pomoći, Ambasada izdaje Potvrdu o transportu humanitarne pomoći, koje prevoznici treba da prezentuju carinskim organima radi što bržeg prelaska granice.

3. OBAVEŠTAVANjE NADLEŽNIH ORGANA OD STRANE AMBASADE O KRETANjU POMOĆI IZ HOLANDIJE

U cilju olakšavanja carinskih procedura, čim dobije obaveštenje od donatora o tačnom polasku humanitarne pomoći iz Holandije, Ambasada obaveštava nadležne organe u R.Srbiji o sledećim podacima: pošiljalac, primalac, vrsta, količina, vrednost, vrsta prevoza i podaci o prevoznom sredstvu te orjentaciono mesto i vreme prelaska granice. Uz naše obaveštavanje i Potvrdu u humanitarnoj pomoći, ovoj isporuci se daje prioritet i brže se završavaju carinske procedure.

4. TRANSPORT POMOĆI KAMIONIMA

Uprava carine R.Srbije je obavestila da humanitarne pošiljke treba da se upućuju na granične ispostave Republike Srbije koje se bave robnim prometom (npr. u slučaju Carinarnice Subotica to je GP Horgoš (na GP Kelebija ne postoji fitosanitarna služba). Više informacija možete naći na veb sajtu Uprave carina.

Nadležni organi Republike Hrvatske su obavestili da sve pošiljke humanitarne pomoći za R.Srbiju i BiH imaju prioritetno postupanje i da pošiljke za R.Srbiju treba da se upućuju na granični prelaz Bajakovo, jer je otvoren 24 sata za prevoz svih vrsta robe i na njemu su sve inspekcijske službe (pošiljke za BiH upućuju se na granični prelaz Stara Gradiška). Apeluju takođe da Ambasade najave dolazak humanitarne pomoći. Više informacija o proceduri otpremanja humanitarne pomoći iz EU ka R.Srbiji na sajtu Uprave carina R.Hrvatske možete preuzeti OVDE.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture R.Srbije je obavestilo da je prevoz humanitarne pomoći za poplavljena područja izuzet iz režima multilateralnih i bilateralnih dozvola i da će se vozila koja prevoze pomoć u R.Srbiju propuštati bez međunarodnih dozvola i po ubrzanom postupku.

Javno preduzeće „Putevi Srbije" donelo je odluku da su vozila kojima se prevozi humanitarna pomoć u R.Srbiju oslobođena plaćanja putarina na auto-putevima u R.Srbiji, ukoliko na naplatnim rampama prezentuju Potvrdu o humanitarnoj pomoći, izdatu od Ambasade R. Srbije.

Hrvatske autoceste oslobodile su, takođe, plaćanja putarine vozila koja prenose humanitarnu pomoć za ugrožena područja u Hrvatskoj, BiH i Srbiji. Zbog evidencije besplatnih prolazaka, potrebno je dostaviti naziv organizacije ili ime i prezime, registarsku oznaku i tip vozila, kao i podatke o ulaznoj i izlaznoj naplatnoj rampi na mejl: info@hac-onc.hr.

 

5. TRANSPORT POMOĆI AVIONIMA AVIOKOMPANIJE “AIR SERBIA”

Aviokompanija "Air Serbia" je stavila na raspolaganje Crvenom krstu Srbije i Ministarstvu spoljnih poslova avione u redovnom avio saobraćaju za potrebe transporta humanitarne pomoći iz inostranstva ugroženim područjima u Republici Srbiji.

Pri prevozu prikupljene humanitarne pomoći na ovaj način, važno je da stupite u kontakt sa Ambasadom Republike Srbije u Hagu.

Skrećemo pažnju da je ovaj vid transporta, zahvaljujući aviokompaniji "Air Serbia" besplatan, ali da je neophodno da, u skladu sa zahtevom aviokompanije, špeditera i carine, pošiljka bude propisno spakovana za avioprevoz:

1. Pošiljka ne sme da sadrži nikakve opasne materije i kvarljivu hranu (baterije i elektronski uređaji koji u sebi imaju baterije ne mogu se prevoziti na ovaj način, kao ni dezinfekciona sredstva ni proizvodi koji sadrže alkohol, aceton i druge opasne materije ili su pod pritiskom).

2. Kutije treba da budu dovoljno čvrste, a maksimalne dimenzije i težina svake kutije su 120x100x110 cm i 150 kg. Sugerišu se manje kutije kako bi što više moglo da se upakuje u avion.

3. Na svakoj kutiji treba da bude oznaka Humanitarian Aid Serbia + pošiljalac + primalac (Crveni krst Srbije, odnosno Ministarstvo zdravlja Srbije u slučaju lekova).

4. Na svakoj kutiji treba da bude nalepljena i oznaka na kojoj će pisati broj generalne specifikacije/2014-broj kutije (npr. prva kutija nosi 1/2014-1, druga kutija 1/2014-2 itd.) + vrsta pomoći (hrana/food, voda/water i sl. – ove vrste pomoći ne smeju da budu međusobno pomešane) + procenjena vrednost (u zagradi naznaka For Custom purposes only. No comercial value.) + količina (u komadima, pakovanjima ili težini).

OVDE možete preuzeti, odštampati i zalepiti na kutije navedene nalepnice.

5. Uz celokupnu pošiljku treba da priložite generalnu specifikaciju u 2 primerka, odnosno spisak stvari na kome je i broj kutija i procenjena vrednost (pogledajte gore navedene informacije o izradi specifikacije i o Potvrdi Ambasade). Imajući u vidu da su i oznake na kutijama na engleskom jeziku, i generalna specifikacija koja se predaje holandskoj carini trebala bi da bude na engleskom jeziku. Carina zahteva navođenje procenjene vrednosti iako nikakve takse neće biti naplaćivane.

6. Ambasada će na osnovu navedene specifikacije izdavati Potvrdu o transportu humanitarne pomoći, koja će se zajedno sa specifikacijom predavati špediteru na aerodromu Shiphol.

7. Pošiljke se isporučuju pod naznakom “Humanitarian Aid Serbia”, od ponedeljka do petka između 07.00 i 20.00 časova na adresu:

IWS c/o Lift Freight Services
Shannonweg 1
1118 LA Schiphol Airport
The Netherlands

Još jednom skrećemo pažnju da je i pored svih ovih informacija, neophodno da se najpre javite Ambasadi.

6. TRANSPORT POMOĆI AUTOBUSIMA SP LASTA

SP LASTA je obavestilo sve svoje predstavnike na međunarodnim linijama da su u obavezi da prihvate humanitarne pošiljke, ukoliko poseduju dokumentaciju neophodnu za carinsku kontrolu. Predstavnik SP LASTA u Holandiji Jagoda Šikanić + 31 65 3942 606.


IV NABAVKA HUMANITARNE POMOĆI NA TRŽIŠTU SRBIJE

1. Donatori koji žele da humanitarnu pomoć nabave na tržištu R.Srbije mogu da se obrate sledećim kontakt osobama u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija R.Srbije, koji će ih uputiti na proizvođače i distributere koji u tom trenutku raspolažu potrebnim artiklima:

- Željko Rakić (zeljko.rakic@mtt.gov.rs)
- Vesna Novaković (vesna.novakovic@mtt.gov.rs)
Kontakt telefoni: + 381 11 3619691, 3621690, 3620385, 3610273.

2. OVDE možete preuzeti spisak trgovaca, uvoznika bebi opreme i hrane i apoteka, ukoliko želite da ovu vrstu humanitarne pomoći nabavite na tržištu R.Srbije.


* * * * *


Ambasada Republike Srbije redovno ažurira sva obaveštenja, u skladu sa zvaničnim informacijama koje dobija od nadležnih organa Republike Srbije.

Dodatne informacije o poplavama na sajtu Ministarstva spoljnih poslova možete da pratite OVDE.

Ambasada se toplo zahvaljuje svim građanima Srbije, kao i građanima Holandije, na solidarnosti i humanosti koju su do sada pokazali u ovoj teškoj situaciji.

 

 

 

   APPEL VOOR HUMANITAIRE HULP VOOR SLACHTOFFERS VAN OVERSTROMINGEN

 

Geachte burgers

Serviё is overtroffen met de zwaarste ovestromingen  ooit, die te  vergelijken zijn met de Nederlandse watersnood ramp uit recente geschidenis.

Hierbij willen we u informeren over de grote inzamelingsactie van de  humantaire hulp aan de slachtoffers van de overstromingen in Serviё.

FINANCIELLE BIJDRAGEN

1. Ambassade van Republiek Serviё opent een aparte rekening in Nederland voor de financielle bijdragen met de doel om alle individuele betalingen vrij te stellen  van transfer kosten  voor de transacties buiten EU en  deze betalingen zullen  rechtstreeks doorgestuurd worden naar de rekening van de Regering van Republiek Serviё.

Rekenningnummer: 0319824969
IBAN: NL29DEUT0319824969
BIC: DEUTNL2N

Rekeninghouder:
Embassy of the Republic of Serbia
Burgemeester van Karnebeeklaan 19,
2585 BA Den Haag

2.Voor degene die een financielle bijdrage direct willen doen via de rekening van de Regering van Republiek Serviё. Volg de instructies voor de betalingen.

3. De betalingen voor de humanitaire hulp zijn ook mogelijk via Pay Pal service, van diplomatieke vertegenwoordiging van Serviё in Brussel. Alle betalingen via deze rekening worden rechtstreeks doorgestuurd na da rekening van Regering van Republiek Serviё voor de hulp aan de slachtoffers van de overstromingen. Zie hier.

4. Nederlandse Rode Kruis opent de giro 6251 voor de slachtoffers overstromingen Serviё en Bosniё.

HUMANITAIRE GOEDEREN

Inazameling van de noodzakelijke goderen zijn op volgende locaties:

1. Ambassade van Republiek Serviё in Den Haag, Burgemeester van Karnebeeklaan 19, 2585 BA Den Haag, tel: 070 – 3632 302.
2. St. Nicola kerk in Zaandam, Stationsstraat 13, 1506 DA Zaandam; iedere werkdag van 18:00 tot 22:00 uur en zondag van 10:00 tot 20:00 uur; Tel: 06-54681310 (Rada Lazic).
3. Parohie van Heilige Drieëenheid in Rotterdam, Lede 121, 3075 HH Rotterdam; woensdag (4 Jun 2014) van 19.00 tot 21.00 uur en zondag (8 Jun 2014) van 09:00 tot 14:00 uur; Tel.06-48263978 (Aleksandra).
4. Parohie St. Sava in Nijmegen, Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen; ieder werkdag vanaf 14:00 tot 18:00; Tel: 06-45282618 (Goran Zivkovic).
5. Parohie van Geboorte van Moeder Gods Emmen, Midennweg OZ 5, 7881 XG Emer-Compascuum;
6. Breda - SiDra vof Goeseelsstraat 9, 4817 MV Breda; Tel: 06-34766407 (Eva Kovačević – Ilinčić) en 06-28882336 (Jelena Vasilić-Milisavljević).

Volgens de actuelle info van de Servische Rode Kruis dringend zijn nodig:

• Matrassen
• Dekbedden, dekens
• Dekbedovertrekken
• Stretchbedden
• Verzorgingsmiddelen ( zeep, toiletpapier, keuekenpapier, maandverbanden, tandenborstels, tandpasta`s etc.)
• Baby luiers en incontientie luiers
• Kaplaarzen
• Ontsmettingsmiddelen
• Water
• Voedsel in blik

We stellen voor om alle nodige goederen op  juiste soort te sorteren.

MEDICIJNEN EN MEDISCHE GODEREN DONEREN

Ministerie van Gezondheid van Serviё stelt voor dat giften en donacies in medicijnen en medische goderen  die individueel worden  gebracht worden niet geaccepteerd vanwege de ondudelijkheid van hun oorsprong  en manier van bewaren.
Alle rechtspersoonen en publieke organen die willen medicijenen of andere nodige medische goederen geregistreerd  in Republiek Serviё doneren, kunnen  via de groothandels of fabrikanten donaties doen aan de Centrale Apotheek van  de Klinisch Centrum Serviё, die verder  doet de distributie van de  humanitaire goederen. Indien is er sprake van  niet geregistreerde medicijnen voor de invoer van deze donaties is er een vergunning van de Agentschap voor de medicijenen en medische goderen Serviё nodig.

Alle info en de lijst van de nodige goederen kunt u vinden in de Instructie voor de potentiёle donateurs van medicijnen, medische en andere goederen van Ministerie van Gezondheid Serviё.


TRANSPORT VAN HUMANITAIRE HULP NAAR SERVIЁ

Ambassade van Republiek Serviё zal de certificaten voor de  transport van de  humanitaire hulp naar Serviё verlenen zodat de vervoerders kunnen dat aan de douane presenteren voor de snelle grensovergang.
Servische Douane  heeft alle maatregelen genomen om onnodige vertraging van humanitaire hulp te voorkomen, heeft het procedure maximaal vereenvoudigd. Vanwege een snelle procedure is  er een gedetaillerde specificatie van goederen nodig. Dat vereenvoudigt de aanmeldingsprocedure aan de grensovergangen, maar ook identificatie van de goederen waarvoor is  een toestemming  van bepaalde inspectie verreist. Op de specificatie is noodzaakelijk te melden wie is de zender en wie  is de ontvanger van de humanitaire hulp, wat heeft als gevolg dat Douane rechtstreeks de goederen naar de plaats van de bestemming stuurt. Indien deze gegevens ontbreken, deze goederen zullen gestuurd worden naar de Teminaal van de Douane in Belgrado. Meer daarover op de website van Servische Douane.

Overheidsbedrijf “Putevi Srbije” heeft besluit genomen dat alle voertuigen die humanitaire hulp vervoeren zijn vrijgesteld van tolheffingen op de Servische autosnelwegen onder de voorwaarde dat ze in bezit zijn van een certificaat van Diplomatiek-consulaire vertegenwoordiging van Republiek Servie over de humanitaire hulpgoederen.

TRANSPORT MET VRACHTAUTOS

Humanitaire zendingen  dient gestuurd te zijne  naar de grens posten  van Republiek Servie die bevoegd zijn voor de handel (bv. voor Douane in Subotica bevoegd zijn grensposten Horgos en Kelebija. Meer info daarover op de website van Douane Servie.

TRANSPORT VAN DE HUMANITAIRE HULP MET DE “AIR SERBIA” VLUCHTEN

Luchtvaarmaatschappij Air Serbia heeft de reguliere vluchten ter beschikking gesteld aan de Rode Kruis van Serviё en Ministerie van Buitenlandse zaken Serviё voor de transport  van noodhulp goederen van uit buitenland naar  Republiek Serviё.

Voor de transport van de ingezamelde humanitaire hulp dient u contact op te nemen met de Ambassade van Republiek Serviё in Den Haag.

Volgens de verzoek van de Luctvaartmaatschappij en de expediteurs verzoeken we u dat alle zendigen op juiste manier worden  ingepakt. Dozen moeten genoeg stevig zijn met de volgende aanduiding: Humanitarian Aid Serbia + zender+ ontvanger (Rode Kruis Serviё, of Ministerie van Gezondheid Serviё indien de zending medicijnen bevat) + soort van goederen (voedsel, water etc, soorten van goederen kunnen niet door elkaar gemengd worden!)

Zendingen mogen geen gevaarlijke stoffen of voedsel die kan bederven bevatten (accu baterijen en elektroniche apparaten die acuus gebruiken kunnen niet op deze manier gezonden worden, noch ontsmettingsmiddelen op basis van alchohol, aceton en andere schadelijke stoffen of die onder de druk staan).

Dozen moeten van de volgende dimenzies zijn: 120x100x110cm en niet zwaarder dan 150 kg. Bij voorkeur kleinere dozen om makkelijker en meer ladingen te kunnen maken.

Zendingen met de aanduiding “Humanitarian Aid Serbia”kunt u leveren vanaf maandag tot vrijdag tussen 07.00 tot 20.00 op de volgende adres:
IWS c/o Lift Freight Services
Shannonweg 1
1118 LA Schiphol Airport
The Netherlands

Belangrijk! Voordat u met de zendigen begint graag contact opnemen met de Ambassade.
 

* * * * *


Ambassade van Republiek Serviё  met regelmaat bijwerkt alle info dat ze officiёel ontvangt van  autoriteiten van Republiek Serviё.

Hartelijk dank aan alle burgers van Serviё en Nederland die hebben zich solidair en humanitair opgesteld in deze moeilijke situatie.


Verzija za štampu
Vesti
Haška konvencija o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodica
Režim ulaska srpskih državljana u Holandiju
Konkursi za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu
Ponovljeni konkursi Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu
Prestanak važenja Odluke o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju
Izbori za narodne poslanike – lažni sajt za prijavljivanje za glasanje
Kozularno odeljenje - rad sa strankama
Izbori za narodne poslanike – nastavak sprovođenja izbornih radnji
EVIDENTIRANJE GRAĐANA REPUBLIKE SRBIJE– OBAVEŠTENJE
PRIJAVA IZGUBLJENOG PASOŠA REPUBLIKE SRBIJE– OBAVEŠTENJE
PREKIDANjE RADNjI U SPROVOĐENjU IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE
KORONA VIRUS: PREPORUKA DRŽAVLJANIMA SRBIJE U INOSTRANSTVU
PREPORUKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE
OGRANIČENjE PRIJEMA ZAHTEVA ZA VIZE - ODLUKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE
KORONA VIRUS: RADNO VREME KONZULARNOG ODELJENJA AMBASADE RS U HAGU
IZBORI ZA POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE 26. APRIL 2020. godine
Prijem povodom Dana državnosti Republike Srbije, 18. februar 2020. godine
Dan državnosti Republike Srbije - radno vreme Ambasade
Predaja akreditivnih pisama ambasadora Ksenije Milenković generalnom direktoru Organizacije za zabranu hemijskog oružja
Predaja akreditivnih pisama ambasadora Ksenije Milenković kralju Vilem-Aleksandru
Konkursi Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu
Radno vreme Ambasade za vreme praznika
Narodna banka Srbije – Finansijski vodič za povratnike
Okupljanje diplomata
Obeležavanje 11. novembra, Dana primirja u Prvom svetskom ratu
Neradni dan - 11. novembar 2019. godine
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Jermenije, nosioce običnih pasoša
Komemoracija srpskim vojnicima u Garderenu
KANDIDATURA REPUBLIKE SRBIJE ZA REIZBOR U IZVRŠNI SAVET UNESCO
Odluke o sufinansiranju projekata
Kros RTS u Roterdamu
Međunarodni sajam robnih marki "PLMA 2019"
Radno vreme Ambasade tokom predstojećih praznika
Obeležavanje 20 godina od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije
KONKURSI ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA KOJI SVOJIM KVALITETOM DOPRINOSE OČUVANJU I JAČANJU VEZA MATIČNE DRŽAVE I DIJASPORE I MATIČNE DRŽAVE I SRBA U REGIONU
Generalni direktor OPCW u Ambasadi Republike Srbije
Okupljanje diplomata
Dan državnosti Republike Srbije - radno vreme Ambasade
Sastanak sa predsednikom Mehanizma za međunarodne krivične tribunale
Koordinacija Istočno-evropske regionalne grupe država članica Rimskog statuta
Deseta konferencija srpske medicinske dijaspore
Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta
Konkurs Ministarstva kulture i informisanja
Konkurs Ministarstva kulture i informisanja
Radno vreme Ambasade za vreme praznika
Završni sastanak Istočnoevropske regionalne grupe država članica Rimskog statuta u 2018. godini
Sastanak sa generalnim sekretarom Haške konferencije za međunarodno privatno pravo
17. zasedanje Skupštine država članica Rimskog statuta
Radno vreme Ambasade za vreme praznika
Sporazum o očuvanju afričko-evroazijskih migratornih ptica vodenih staništa
Koncert Divne Ljubojević u Hagu
Šesti sastanak Istočnoevropske regionalne grupe država članica Rimskog statuta
Obeležavanje 11. novembra, Dana primirja u Prvom svetskom ratu
Okvirni plan za rešavanje pitanja nestalih lica na prostoru bivše Jugoslavije
Izložba “Živi bazen"
Izložba „Umetnički krompiri“
De Marne: Izložba o sestri Vesterhof koja je pomagala Srbima u balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu
Neradni dan u Ambasadi - 12. novembar 2018. godine
„Eastern Neighbors Film Festival 2018“
Obaveštenje o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane IR Iran, nosioce običnih pasoša
Projekcija filma „Druga strana svega“ u okviru manifestacije „Dan srpske kinematografije“ u Amsterdamu
Komemoracija srpskim vojnicima u Garderenu
Poseta delegacije Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva Republike Srbije
Sastanak sa generalnim direktorom Organizacije za zabranu hemijskog oružja
Kurs za mlade diplomate iz jugoistočne Evrope
Poseta Ambasadi autora publikacije „Srpski vojnici umrli u Holandiji 1917-1919“
Sastanak Istočno-evropske regionalne grupe država članica Rimskog statuta
Sastanak članova Biroa Skupštine država članica Rimskog statuta sa predsednikom Skupštine O Gon Kvonom
Učešće tima studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na takmičenjima iz međunarodnog javnog prava i međunarodnog krivičnog prava
Međunarodni sajam robnih marki "PLMA 2018"
Kros RTS u Roterdamu
Poseta šefa Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
Sastanak sa registrarom MIKT Olufemi Eliasom
Neformalno okupljanje diplomata
Poseta koalicije nevladinih organizacija „PrEUgovor“
Osnivanje srpsko-holandskog poslovnog kluba
Radno vreme Ambasade tokom praznika
Drugi međunarodni festival folklora
Konkurs za sufinansiranje projekata organizacija iz dijaspore
Prvi sastanak Istočno-evropske regionalne grupe država članica Rimskog statuta
Sastanak sa predstavnicima firme “Companies Connected”
Poseta Hagu glavnog pravnog savetnika u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije
KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI PREVOĐENjA REPREZENTATIVNIH DELA SRPSKE KNjIŽEVNOSTI U 2018. GODINI
Dan državnosti Republike Srbije - radno vreme Ambasade
Poseta Hagu predstavnika Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije
Odluka Vlade Republike Srbije o ukidanju viza za državljane Republike Surinam
Radno vreme Ambasade za vreme praznika
Poseta delegacije iz Pirota Kraljevini Holandiji
Radno vreme Ambasade za vreme praznika
Međunarodni festival dokumentarnog filma u Amsterdamu
Obeležavanje 11. novembra, Dana primirja u Prvom svetskom ratu
„Eastern Neighbors Film Festival 2017“
Komemoracija srpskim vojnicima u Garderenu
Izložba „Art The Hague“
Bezbednost na Karipskim ostrvima
“DAN SRPSKE KINEMATOGRAFIJE” – 08.10.2017. Amsterdam
Uragan Irma
Odluke o ukidanju viza za državljane R. Indije i I.R. Iran, nosioce običnih pasoša
R. Srbija ratifikovala Sporazum o Sporazum o statusu i funkcijama Međunarodne komisije za nestala lica
Obeležavanje 5. avgusta - Dana sećanja na prognane i stradale Srbe 90-ih godina
Koncerti Slobodana Trkulje u Streets of the World Photo Museum, Zandam, 1. i 2. jula 2017. godine
Koncerti Kamernog hora "JIP" iz Utrehta, jun 2017. godine
Poseta Republičkog javnog tužioca Zagorke Dolovac Hagu, potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Tužilaštvom Kraljevine Holandije
Neradni dani u Ambasadi - 5. jun 2017. godine
Kros RTS u Roterdamu, 21. maj 2017. godine
Učešće tima studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na takmičenjima iz međunarodnog javnog prava i međunarodnog krivičnog prava
Neradni dani u Ambasadi - 25. maj 2017. godine
Razgovor sa delegacijom Internacionalne humanitarne organizacije mladih dijaspore „28. jun“
Evropsko izdanje Globalnog foruma za inovacije u poljoprivredi, Utreht, 9-10. maj 2017. godine
Koncert Kraljevskog orkestra iz Amsterdama, izvođenje kompozicije Đure Živkovića “Mistična Žrtva”, 7. i 9. april 2017. godine
JAVNI MEĐUNARODNI OTVORENI DVOSTEPENI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG REŠENJA ZA SPOMEN-OBELEŽJE ZORANU ĐINĐIĆU NA STUDENTSKOM TRGU U BEOGRADU
Neradni dani u Ambasadi - 5. maj 2017. godine
Radno vreme Ambasade za vreme prvomajskih praznika
Neradni dani u Ambasadi - 27. april 2017. godine
Radno vreme Ambasade za vreme Uskršnjih praznika
OBAVEŠTENJE O OTVARANJU BIRAČKOG MESTA ZA IZBORE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, 02. APRILA 2017. GODINE
Projekcija filma “Dobra žena” Mirjane Karanović na „Movies that Matter Festival“, Hag, 24. mart - 01. april 2017. godine
Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nacionalnih priznanja za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države Srba u regionu
Konkursi za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu i matične države i dijaspore
Predsednički izbori u Republici Srbiji 2. aprila 2017. godine - upis u birački spisak za glasanje u inostranstvu
Predstavljanje turizma Srbije na sajmu "Fiets en Wandelbeurs 2017" u Utrehtu, 11. i 12. februar 2017. godine
Republika Srbija potpisala Konvenciju Saveta Evrope o kinematografskoj koprodukciji
15. februar - Dan državnosti Republike Srbije, radno vreme Ambasade
Holandska premijera filma “Zona Zamfirova 2” u Amsterdamu i Roterdamu
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2017. godini
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2017. godini
Radno vreme Ambasade za vreme praznika
Sedma medijska konferencija dijaspore i Srba u regionu
Obeležavanje 11. novembra, Dana primirja u Prvom svetskom ratu
Eastern Neighbours Film Festival 2016, Hag, 27-29. oktobar i 9-13. novembar 2016
Emitovanje filma o Milunki Savić na 8. Tino Prins filmskom festivalu dokumentarnog filma, De Meern, Holandija, 22.10.2016. godine
Obeležavanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu
„DAN SRPSKE KINEMATOGRAFIJE“ – 30.10.2016. Amsterdam
Holandska premijera filma “Dobra žena” i Masterklas režiserke i proslavljene glumice Mirjane Karanović u Amsterdamu i Hagu
Komemoracija srpskim vojnicima preminulim u Holandiji u Prvom svetskom ratu, Garderen, 1. oktobar 2016. godine
Poseta studenata Haške akademije za međunarodno pravo
Učešće delegacije R. Srbije na Konferenciji „Ten-T Days 2016“, Roterdam, jun 2016
Učešće srpskih pijanista Sonje Lončar i Andrije Pavlovića na Festival Classique Den Haag, Hag, 12. jun 2016. godine
Učešće tima studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na takmičenju u simulaciji suđenja pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu
Učešće srpske privrede na Međunarodnom sajmu robnih marki (PLMA) u Amsterdamu, 24-25. maj 2016. godine
Poseta delegacije državnih organa R. Srbije
Poseta delegacije Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije
Poseta delegacije Pravosudne akademije i Agencije za borbu protiv korupcije
Javni poziv za dodelu nacionalnih priznanja istaknutim predstavnicima dijaspore
Učešće pomoćnika ministra spoljnih poslova M. Jovićević na neformalnom sastanku ministara i državnih sekretara za evropske poslove, Amsterdam, 11. aprila 2016. godine
Poseta holandske ekonomske delegacije Republici Srbiji
Radno vreme Ambasade za vreme Uskršnjih i prvomajskih praznika
Neradni dani u Ambasadi - 5. maj 2016. godine
Neradni dani u Ambasadi - 27. april 2016. godine
Radno vreme Ambasade za vreme Uskršnjih praznika
Parlamentarni izbori u Republici Srbiji 24. aprila 2016. godine - upis u birački spisak za glasanje u inostranstvu
Projekat „Bibliotečki fondovi škola srpskog jezika i organizacija u dijaspori"
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2016. godini
Otvorena Knjiga žalosti u Ambasadi R. Srbije u Hagu
Celebrating Nikola Tesla - from inventions to arts and back, Delft, 18. februara 2016. godine
Bilateralne odbrambene konsultacije između ministarstava odbrane Republike Srbije i Kraljevine Holandije, Hag, 17. februar 2016. godine
15. februar - Dan državnosti Republike Srbije, radno vreme Ambasade
Delegacija Narodne skupštine Republike Srbije na sastanku predsedavajućih Konferencije odbora za evropske poslove država članica EU
Učešće ministra spoljnih poslova Ivice Dačića na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova EU u Amsterdamu, 6-7. februara 2016. godine
Učešće šefa pregovaračkog tima R. Srbije Tanje Miščević na sastanku Generalnih direktora za EU zemalja članica i zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji
Ministar Aleksandar Vulin učestvovao na sastanku zemalja Zapadnobalkanske migracione rute, Amsterdam, 25. januara 2016. godine
Republika Srbija pristupila Konvenciji o roditeljskoj odgovornosti i zaštiti dece
Predstavljanje turističke ponude Republike Srbije na Sajmu turizma u Utrehtu
Republika Srbija potpisala Sporazum o statusu i funkcijama Međunarodne komisije za nestale osobe
Sastanak sa premijerom Holandije M. Ruteom, 09. decembаr 2015. godine
Radno vreme Ambasade za vreme Bozićnih i novogodišnjih praznika
14. zasedanje Skupštine država članica Rimskog statuta
Poseta A. Nikolića, državnog sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova R. Srbije
Obeležavanje 11. novembra, Dana primirja u Prvom svetskom ratu
„DAN SRPSKE KINEMATOGRAFIJE“ – 08.11.2015. Amsterdam
Srpski filmovi na “Eastern Neighbours Film Festival” - Hag, 4-14. novembar 2015
Sastanak sa Sibrand van Hersma Bumom, 26. oktobar 2015. godine
Učešće srpskih umetnika na izložbi “Embassy Art Exhibition”, Galerija “Patries van Dorst” u Vasenaru, 13-18. oktobra 2015. godine
Projekcija filma “Varvari” reditelja Ivana Ikića u bioskopu „t`Hoogt“ u Utrehtu, 24. oktobra 2015. godine
Prikupljanje humanitarne pomoći za prihvat izbeglica u Republici Srbiji
Sastanak sa ministrom inostranih poslova Kraljevine Holandije Bertom Kundersom, 7. septembra 2015. godine
Susret ministra Dačića sa ministrom inostranih poslova Kraljevine Holandije Bertom Kundersom
Izložba srpske umetnice Ana Kala u Galeriji Ariana u Hagu
Konkurs za izbor honorarnih nastavnika za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu
Canto Ostinato XL Music Festival, Hag, 13.06.2015. godine
Dan srpske kinematografije "HALLO SERVIË!", Amsterdam, 31. maj 2015. godine
Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić na Ministarskoj konferenciji o Međunarodnoj energetskoj povelji u Hagu
Učešće srpske privrede na Međunarodnom sajmu robnih marki (PLMA) u Amsterdamu, 19-20. maja 2015. godine
Neradni dani u Ambasadi - 25. maj 2015. godine
Neradni dani u Ambasadi - 14. maj 2015. godine
Neradni dani u Ambasadi - 1. i 5. maj 2015. godine
Neradni dani u Ambasadi - 27. april 2015. godine
Koncert renomiranog srpskog klavirskog ansambla LP Duo u okviru ToetsdesTijds Concerten, Amsterdam, 26. april 2015. godine
Predsedavajući OEBS Ivica Dačić učestvovao je na Globalnoj konferenciji o sajber prostoru u Hagu, 16-17. aprila 2015. godine
Poseta Ambasadi Tomislava Paunkovića, srpskog slikara koji živi i radi u Nemačkoj, 02. aprila 2015. godine
Radno vreme Ambasade za vreme Uskršnjih praznika
Upitnik u vezi sa nastavom srpskog jezika u inostranstvu, obaveštenje
Poseta delegacije Kluba za Ujedinjene Nacije studenata Fakulteta političkih nauka u Beogradu
Poseta delegacije studenata Lajdenskog univerziteta sa sedištem u Hagu
Neradni dani u Ambasadi
Intervju ambasadora Vica Diplomatskom magazinu
Saopštenje Ministarstva spoljnih poslova o presudi Međunarodnog suda pravde, 03. februar 2015. godine
Međunarodni filmski festival u Roterdamu, 21. januar – 1. februar 2015. godine
Radno vreme Ambasade za vreme Bozićnih i novogodišnjih praznika
Bozicni koncert u Paleiskerk, subota 20. decembar 2014. godine
Prof. dr Jelici Novaković-Lopušina uručena jubilarna 10. nagrada za prevodilaštvo
Izložba umetnika Milana Glozića u „Arps&Co“ u Amsterdamu, 19. novembar 2014. godine
Poseta Ambasadi predstavnika opština iz R. Srbije
Obeležavanje 11. novembra, Dana primirja u Prvom svetskom ratu
Obeležavanje Dana Primirja u Prvom svetskom ratu
EASTERN NEIGHBOURS FILM FESTIVAL - Hag, 6-14. novembar 2014
„DAN SRPSKE KINEMATOGRAFIJE“ – 26.10.2014. Amsterdam
Donacija nameštaja Osnovnoj školi „Mića Stanojlović“ iz Koceljeve
Parastos srpskim vojnicima preminulim u Holandiji u Prvom svetskom ratu
Proslava 30-godišnjice Kluba "Naša domovina" iz Venendala, 27.09.2014
“Festival Ambasada”, 6. septembar 2014. godine
HUMANITARNA POMOĆ PRIKUPLJENA U HOLANDIJI
PRIKUPLJANJE HUMANITARNE POMOĆI ZA NASTRADALE U POPLAVAMA ŠIROM SRBIJE
Izložba slika srpskog umetnika Tomislava Paunkovića „Two of a kind”
Umetnička aukcija posvećena podršci ugroženima sa Balkana
Usmena rasprava pred Međunarodnim sudom pravde
Parlamentarni izbori u Republici Srbiji - upis u birački spisak za glasanje u inostranstvu
Interviju ambasadora Vica Diplomatskom magazinu
EXIT proglašen za najbolji festival u 2013. godini
KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI MEĐUNARODNE SARADNJE ZA 2014. GODINU
Kurs srpskog jezika
Kancelarija za saradnju sa dijasporom otvorila Servis za brze odgovore
Koncert Gorana Bregovića u Hagu, 30. januara 2014. godine
Arhiva vesti